Job Opportunities

POST OF LEGAL OFFICER IN THE ARMED FORCES OF MALTA – RESULTS

“Il-Forzi Armati ta' Malta tgħarraf li r-riżultati fir-rigward il-Proċess ta’ Selezzjoni għal-Post ta’ Ufficjal Legali fil-Forzi Armati ta’ Malta ppubblikata fil-GGM Nru 20,137 datata 15 ta’ Frar 2019 flimkien ma’ l-ordni tal-mertu globali se jkunu ppubblikati fuq il-website uffiċjali tal-Forzi Armati ta’ Malta, mill-Ġimgħa 12 sal-Ġimgħa 26 ta’ Lulju 2019.
 
The Armed Forces of Malta notifies that the results in respect of the Selection Process for the Post of Legal Officer in the Armed Forces of Malta, published in the MGG No 20,137 dated 15 Feb 2019 together with the overall order of merit will be published on the AFM website from Friday 12 till Friday 26 July 2019”.​

Click here​ for results.